Ina Halley

* 1927 Chemnitz, Saxony, Germany | † 1992